Kontakt

OŚRODEK POMOCY UZALEŻNIONYM
ul. Łabędzia 15
04-802 Warszawa

telefony kontaktowe:

22 216 61 76

602 422 761

731 621 019

 

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia