Terapia stacjonarna(całodobowa)

Terapia grupowa

To jedna z najefektywniejszych form pomocy w wychodzeniu z uzależnień. Daje poczucie przynależności, obcowanie z osobami które borykają się   z tymi samymi problemami ułatwia zaklimatyzowanie się w nowym środowisku. Bycie częścią grupy motywuje nas do pracy nad sobą. Możliwość przejżenia się           w oczach innych pozwala nam dostrzec prawdziwą istotę naszych problemów.

Fomy terapii grupowej w naszym ośrodku: grupy tematyczne, warsztaty, grupy wsparcia, grupy interwencyjne.

Terapia indywidualna

Terapeuci pracujący w naszym ośrodku są do dyspozycji naszych pacjentów 24 godziny na dobę. Terapia jest prowadzona systematycznie, częstotliwość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta. Na podstawie diagnozy, opracowanej przez zespół terapeutyczny zostaje stworzony indywidualny plan terapii pacjenta. Określa on główne obszary problemowe, na których będzie się skupiała praca indywidualna.

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia