Terapia ambulatoryjna(dochodząca)

Nasi specjalisci oferuja również pomoc w formie terapii indywidualnej oraz grupowej, poza ośrodkiem. Jest to alternatywa dla osób nie gotowych lub nie mogących podjąć terapii w ramach ośrodka.

Oferujemy również pomoc dla bliskich i rodzin osób uzależnionych w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych.

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia