Oferujemy pomoc

W naszym ośrodku zajmujemy się terapią uzależnień od: alkoholu narkotyków dopalaczy hazardu gier komputerowych internetu  

Więcej...

Terapia stacjonarna(całodobowa)

Terapia grupowa To jedna z najefektywniejszych form pomocy w wychodzeniu z uzależnień. Daje poczucie przynależności, obcowanie z osobami które borykają się   z tymi samymi problemami ułatwia zaklimatyzowanie się w nowym...

Więcej...

Terapia ambulatoryjna(dochodząca)

Nasi specjalisci oferuja również pomoc w formie terapii indywidualnej oraz grupowej, poza ośrodkiem. Jest to alternatywa dla osób nie gotowych lub nie mogących podjąć terapii w ramach ośrodka. Oferujemy również...

Więcej...

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia